MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: ACADEMY PEAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Dikilitaş Mah. Gülbahar Sk no:3/6 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: 0212 909 96 29
E-posta: info@academypeak.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.academypeak.com sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, proje hizmetleri, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.
4.3 – Sözleşme konusu hizmet/eğitim, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile bilgilendirme e-postlarının teslim edilememesinden ACADEMY PEAK sorumlu tutulamaz.
4.4 – Sözleşme konusu hizmetin/eğitimin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.academypeak.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ACADEMY PEAK hizmetin/eğitimin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.5- ACADEMY PEAK mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti/eğitimi süresi içinde icra edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.6- Sözleşme konusu hizmetin/eğitimin başlangıç tarihine 14 gün kala iptal/iade talebinde bulunulamaz.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin/eğitimin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa icrasından itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ACADEMY PEAK’e e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden on dört gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ACADEMY PEAK’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.