Siber güvenlik nedir? Siber saldırılardan nasıl korunulur?

Siber güvenlik nedir? Siber saldırılardan nasıl korunulur?

Yaşadığımız teknoloji çağında hayatımızın önemli bir bölümünü sanal alemlerde yaşamaya başlamış durumdayız. Bu durumda olan sadece biz bireyler değil, aynı zamanda devletler, devlet kuruluşları, kamu kurumları, işletmeler, küçük ve büyük şirketler gibi birçok kurum sunmuş oldukları hizmetleri müşterilerine ulaştırmak için elektronik ortamlar üzerinden iletişim kurmaya başladılar.

Gerçek hayattaki mal varlıklarımız, özel yaşantılarımız olduğu gibi bulunduğumuz zamanında koşullarında sanal alem dediğimiz bir yapının içinde de mal varlıklarımız, özel yaşantılarımız, kişisel bilgilerimiz bulunmaktadır. İnsanlarla iletişim kurarken büyük bir bölümünü sanal dünya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki gerçek hayatta saldırganlara karşı savunmamız gerekiyorsa aynı durum sanal alemde de bulunuyor. Bahsettiğimiz tüm bu sanal yaşam içinde siber saldırganlara karşı kendimizi koruma altına almalıyız.

Siber güvenlik nedir?

Altyapısı bilişim sistemleri olan ağlara siber ismi verilir. Genelde sanal gerçeklik olarak da isimlendirilebilir. Siber güvenlik ise altyapısı bilişim sistemlerine bağlı olan ağlara karşı yapılabilecek olası bir saldırıya karşı koruma yapılmasıdır. Aksi durumda bütün bilgileriniz, verileriniz ve gizliliğiniz çalınabilir.

Devlet kurumları ve şirketlerin gözünden bakacak olursak siber güvenliği dediğimizde aklımıza ilk olarak bilgi güvenliği gelmektedir. Çünkü kurum ve şirketlerin sahip oldukları en önemli varlık veri ve bilgileridir. Kurum ve şirketler sahip oldukları bu verileri derler, işler, satar veya bir ürün geliştirmek, üretmek için kullanırlar. Bu kadar önemli bir bilginin çalınması o kurumu veya şirketi oldukça zor bir duruma sokacaktır. Bu kuruluşlar için oldukça önemli olan bilgi güvenliği için dünyada birden çok standart oluşturulmuştur. ISO 2701 ilk ve tek denetlenebilir bilgi güvenliği standartıdır.

Siber güvenlik nasıl sağlanır?

Siber saldırganlar, hacker ve hacker grupları kurum ve şirketlerin verilerini izinsiz ele geçirerek bu kuruluşları maddi ve manevi olarak büyük zararlara sokabilirler. Kurumlar, kobiler ve şirketler siber saldırılara karşı korunmak için belli başlı durumları yerine getirmelidirler. Örneğin, güvenlik zafiyetlerine karşı sistemlerini güncel tutmalılar. Firma çalışanlarına siber güvenlik açısından farkındalık yaratılması gerekir. Siber saldırıların oluşturabileceği zararların ön görülmesi için simülasyonlar yapılıp test edilmesi gerekir. Olası bir siber saldırıya karşı aktif olan güvenlik duvarı, ips, ids gibi güvenlik programlarının kurum işleyişine göre optimize edilmesi gerekmektedir.

Siber Güvenlik Uzmanı kimdir?

Teknoloji dünyası geliştikçe internet bilişimi da hızla yayılmaya devam ediyor. Bu hızlı yayılma siber güvenlik gibi alanlarda uzman kişilere ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Siber güvenlik uzmanları, görev aldıkları kurumların verilerini ve veri sistemlerini korumakla sorumlu kişilerdir.

Siber güvenlik uzmanları bağlı bulundukları kurum içindeki çalışanların, yetkilerine göre verilere hangi derecede ulaşacaklarını planlayan ve kurumun bütün bilgi güvenliğini sağlayan kişidir. Siber güvenlik uzmanlığı bir şirketin bütün verilerinin, bilgilerinin güvenliği için gerekli olan oldukça önemli bir pozisyondur.

Siber Güvenlik Uzmanının görevleri nelerdir?

Kurumlar saklayacakları bilgileri geçmiş yıllardan beri oldukça karışık web protokolleri ve internet ağları üzerinden yürütürdü. Siber internet dünyası yıllar geçtikçe gelişme kaydetti ve bu karmaşık ağlar ve protokoller yerini yepyeni algoritmalara ve yazılımlara bıraktı. Siber korsanlar tarafından yenilenen veri saklama sistemlerine karşı yazılımlar üretildi. Verilerin çalınmaması ve korunması için görevli olan Siber Güvenlik Uzmanlığı geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Siber Güvenlik Uzmanları, belirli bir seviyede programlama bilmesi gerekir. Windows, Linux gibi işletim sistemleriyle birlikte güvenlik gibi konularda yeterli bilgi birikimine sahip olması gereklidir. Konuyla ilgili bulabildiği bütün kaynakları detaylı şekilde araştırma yapması siber güvenlik uzmanlarına büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. Siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyenler ileri seviye Ağ ve Siber Güvenliği ile ilgili tüm detayları öğrenmelidir.

Siber Güvenlik Uzmanları sadece bağlı oldukları kurumun verilerinin güvenliğinden sorumlu değildir. İstendiği durumlarda kişilerin özel sistemlerinin güvenliğini de korumak durumundadırlar. Siber güvenlik uzmanları olası bir siber saldırıya karşı bazı önlemler almaktadır. Siber güvenlik uzmanları yeni algoritmalar belirleyerek korunacak sistemin saldırıyı aldığı açığı bularak geri püskürtür. Siber saldırılar sırasında oluşabilecek kayıpları en düşük seviyeye indirmeye çalışırlar. Siber saldırılara karşı yeni yazılımlar geliştirerek saldırılara engel olmalıdırlar.

Siber Güvenlik Uzmanlarından neler beklenir?

Şirketler bu departmana personel alımı yaparken bazı durumlar beklerler. Siber Güvenlik Uzmanı adaylarından Firewall/ips gibi önemli güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmaları istenir. Siber güvenlik uzmanlarından ileri seviyede lowlevel programlama ve Python ve Ruby gibi programlama dilleri bilmesi beklenir.

Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz ► Bilgi Güvenliği Eğitimleri 'ni inceleyebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Alanında uzman sektör deneyimli eğitmenlerle

kurumlara ve şirketlere özel sunduğumuz

eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi alın.

İletişime Geçin