Sistem Network Eğitimleri


Supporting and Troubleshooting..
Sistem Network Eğitimleri

Bu eğitim, Windows Server etki alanı ortamındaki Windows 10 PC'leri ve aygıtları desteklemek sorunlarını gidermek için gereken bilgi ve becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu beceriler, Windows 10 özelliklerinin anlaşılmasını, Active Directory ortamında bu özelliklerinin nasıl kullanılabileceğini ve sorunların nasıl giderileceğini açıklar.

Daha fazla bilgi
Linux System Administration I ..
Sistem Network Eğitimleri

Bu eğitim ile Linux sistemlerine uygulanan kimlik doğrulama sistemi, dosya sistemleri, sanal bellek sistemleri ve bu sistem üzerinde çalışan uygulamalardahil olmak üzeregenel sorunların nasıl çözüleceği veya ortadan kaldırılacağı konularının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Daha fazla bilgi
Troubleshooting Windows Server..
Sistem Network Eğitimleri

Bu eğitim, bir ağ yöneticisinin işlerinde karşılaşabileceği çok çeşitli sorun giderme senaryolarını kapsar. Ağırlıklı olarak katılımcıların, problemleri tespit etmelerini ve çoklu teknolojiler içerebilecek bir çözümü uygulamalarını kapsamaktadır. Katılımcılar, ilgili teknolojilerde (Windows Server- Hyper -V, Office 365, Active Directory vb.) yaygın hatalar ve çözümlerini de öğreneceklerdir.

Daha fazla bilgi
Microsoft Azure for IT Profess..
Sistem Network Eğitimleri

2 günlük (14 saat) bu eğitimde Azure çözümleri oluşturmayı ve bu çözümlerin Microsoft Bulut teknolojilerinde uygulamalı olarak nasıl yapılacağının anlatılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki modüllerde, bulut bilişim prensipleri tanıtılacak ve bu ilkelerin Microsoft Azure'da nasıl uygulandığı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Sanal ağlar ve depolamadan oluşan Azure altyapısının uygulanma süreci ve Azure sanal makineleri dahil olmak üzere en yaygın Azure hizmetlerinin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Azure AD'nin özelliklerini ve şirket içi Active Directory ile entegre etme yöntemlerini tanımlayarak uygulamasını yapacaksınız. Azure SQL Veritabanlarını oluşturup bağlanarak bu eğitim serisini sonlandıracaksınız.

Daha fazla bilgi
CCSA - Check Point Security Ad..
Sistem Network Eğitimleri

Bu eğitimde periyodik yönetici görevlerini nasıl gerçekleştireceğini, Gaia işletim sisteminin temel işlevlerini tanımlamayı öğreneceksiniz. SmartConsole özelliklerini, işlevlerini ve araçlarını tanıyın. Yöneticiler tarafından SmartConsole'un nasıl kullanıldığını anlayın. Check Point güvenlik çözümlerinin ve ürünlerinin nasıl çalıştığını öğreneceksiniz.

Daha fazla bilgi
Automating Administration with..
Sistem Network Eğitimleri

Bu eğitimde Windows PowerShell kullanarak Windows tabanlı sunucuların yönetimini otomatikleştirmek için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitimde Windows PowerShell komut satırı özellikleri ve teknikleri üzerinde durularak farklı Microsoft ürünlerini destekleyen Windows PowerShell'in ön gereksinim becerileri kazandırılacaktır

Daha fazla bilgi