İş Analizi Eğitimleri


Gereksinim Yönetimi Eğitimi
İş Analizi Eğitimleri

Geliştirilen yazılım ürününe yönelik olarak farklı detay seviyesindeki ve türdeki gereksinimlerin çözüm doğruluğu, ürün kalitesi ve değişikliğin etkisi ile proje ilerlemesini ölçme imkanı sağlayacak şekilde yönetilmesini sağlayacak yöntemlere yönelik bir çalışmadır.

Daha fazla bilgi
İş Süreç Analizi Eğitimi
İş Analizi Eğitimleri

Olası yazılım projelerini iş ekosistemine odaklanarak ortaya çıkarma, strateji belirleme, şirket ve rakipleri arasında mevcut durum, fırsatlar ve tehditler bağlamında ilişkiler kurma yöntemlerine yönelik bir çalışmadır.

Daha fazla bilgi
E-İş \ E-Ticaret Süreç Analizi..
İş Analizi Eğitimleri

Olası yazılım projelerini e-iş\e-ticaret bağlamında iş ekosistemine odaklanarak ortaya çıkarma, strateji belirleme, şirket ve rakipleri arasında mevcut durum, fırsatlar ve tehditler bağlamında ilişkiler kurma yöntemlerine yönelik bir çalışmadır.

Daha fazla bilgi